הצטרפות לרשימת התפוצה
של חברי Airgreen
וקבלת עדכונים

 

Overload Release Mechanism for Three-Point Hitch Device on

Green SprayAir

Soil Whipping Machine for Detonating Anti-Personnel Mines

Development of an Instrumented Subsoiler to Map Soil Hard-Pans and Real Time Control of Subsoiler Depth

Agricultural transport system

Development of an Accurate Vineyard Sprayer

and Image System Measurement of Spray Deposits Using Water - Sensitive Paper

Cleared Dirt Roads and Towed Bridges for Moving in Forests Tree and shrub clearing equipment mounte

Equipment for producing compacted wafers from plants and stalks

English  I  עברית

 

בבעלות מייסדי חברת   AirGreen Ltd  פטנטים וטכנולוגיות העוסקות ב:"שיפור הסביבה בה כולנו חיים".
לחברה מספר מיזמים הנשענים על הקניין הרוחני.AirGreen מעניקה שרותי תכנון
, ניהול ושיווק בהתאם לאופי המיזם ושותפיו. קידום כל מיזם מותנה בגיוס משאבים הנדרשים לפיתוח והפצה בינלאומית.

 

מניעת זרמי אויר מרוכזים ובלתי אחידים לחלל הממוזג היוצרים הרגשת אי נעימות וחוסר אחידות בטמפרטורה.

האוויר הנפלט מיחידת המיזוג מתפזר בחדר באופן אחיד ומידי . מושגת הרגשת נועם מיד עם הפעלת יחידת הקירור.

חיסכון באנרגיה – טמפרטורה אחידה בחלל הממוזג באופן מידי.
                

המתקן אוסף ומסנן אבק מזוהם מהאוויר, מפנה ועוצר התפשטות זיהום אוויר מכל הסוגים.

הגנה מפני פצצות כימיות ביולוגיות .מניעת הנזק שנגרם ברחף הזיהום.

שגרת הגנה בפני התפשטות פסולת כימית ממפעלי תעשיה מזהמים.

שמירה על שווי נכסים באזורי סיכון.

מניעת רחף חומרי זיהום הפוגעים בבריאות האוכלוסייה.                


הבוצה האורגנית המיובשת ניתנת לניצול כדאי כקומפוסט לדישון, אנרגיה לשריפה ויצור דלקים נוזליים.

על כל מיליון תושבים יש צורך במתקן יבוש בגודל של כ 18 דונם.

הבוצה המיובשת שוקלת כ 30% ממשקלה המקורי.

עלויות ההובלה מצטמצמות בכ 70% .

כל מטר רבוע של מתקן חממה מיבש כ 4 טון בוצה בשנה.                 


איך ניתן לשתול בין 1000 ל 3000 עצים בשעה ?

איך מאיצים את איזון רמת ה co2 ומאטים את התחממות העולם?

הידעתם שיש עצים שהפירות שלהם הם דיזל מזוקק..שתילת עצים אלו מאיצה בליעת Co2 ,

האטת התחממות כדור הארץ והתוצר הינו דלק נוזלי !

פרי הדיזל גדל באדמה צחיחה ואינו בא על חשבון גידולי מזון.                


מניעת רחף חומרי הדברה רעילים הפוגעים בבריאות האוכלוסייה והסביבה .

אמצעי ההדברה הנקיים יאפשרו תקינה ואכיפת מניעת זיהום מהדברה חקלאית.

ייעול הריסוס ע"י שידור נתונים למרכז חישוב ע"י טלפון נייד וקבלת הנחיות מידות לכוונון טיב הריסוס.

מדידת טיב פיזור חומרי ההדברה ושידור נתוני הניסוי למרכז חישוב ע"י טלפון נייד יאפשרו קבלת תשובה מהירה לשם כיוונן וי יעול הריסוס.

כל העלים זוכים לחומר הדברה כולל צידם התחתון.

חברות השיווק בחיפוש אחרי תוצרת חקלאית במיתוג "ירוק" "נקי" "בריא"במחיר בר תחרות.                


חקלאות יעילה, ניצול מלא של אנרגיה סולרית .

·פתרון הפשוט ביותר לחקלאי יכול להגדיל את משקל התוצרת החקלאית ב 30% ואיתו גם  הפדיון...                


מערכת להנחת יריעות לניתוק שכבת השורשים, שאיבת מי הנקז עם הדשנים, מניעת זיהום מי תהום  ושימוש חוזר להשקיה.                

גידור של שטחים הרריים, שטחי מרעה וחקלאות וכד'ע"י שימוש במכשיר קל יעיל ופשוט במינימום כוח פיזי.                

עקבות המלחמות ניכרות באזורים רבים בעולם ובעיקר בעולם המתפתח בו חסרים שטחים לגידול מזון. כיום שטחים רבים בלתי ניתנים לניצול בשל סכנת מוקשים שהוטמנו בעבר.

בעזרת המערכת ניתן לפנות את השטח ממוקשים ובו זמנית גם להכשירו לשימוש הבא .המערכת מפנה צמחיה מיותרת ,מרסקת אבנים וחורשת את הקרקע.                


בימים אלו כאשר מחירי התוצרת עולים בכל העולם מסיבות שונות שימת דגש על שימור התוצרת מקבל משמעות כפולה.

מערכת בקרה מונעת פגיעה במיכלים ובמשטחים בעת השינוע.

החקלאים והסוחרים מצמצמים את כמויות הפחת ומקבלים תמורה מלאה יותר עבור תוצרתם .

התוצאה - ניצולת מלאה של המזון. 


בעיקולים ובקו ישר תמיד ניתן לזהות מכשולים ע"ג מסילת הרכבת קילומטר מראש ולאפשר עצירה.

שילוב פשוט וחכם של עיבוד תמונה ממוחשב עם מצלמת הקטר...

מיסודו של פרופ' מנור - טכניון נייד: 052-2698236 , פקס: + 972 - 72- 2123496

 עיצוב ובניית אתרים מועלם גלית